Кинг Трејд КО

Нашата компанија е еден од водечките земјоделски компании во Македонија. Лоцирани сме во источниот дел на земјата, која овозможува добри услови за одгледување на земјоделски производи. 

Повеќе од 25 години ги задоволуваме потребите на современи решенија во областа на поставување на подни облоги. Имаме професионален кадар кој стручно и одговорно одговора на сите барања.

МИСИЈА

Продажба на висококвалитетни производи и задоволување на барањата на потрошувачите следејќи ги секогаш светските трендови, придонесувајќи во создавање поквалитетен живот на современиот човек со понудата и поставување на квалитетни подни облоги, и понуда на кочански ориз со врвен квалитет целејќи да вкусот на нашиот кочански ориз биде дел од сечија трпеза.

ВИЗИЈА

Да придонесеме во создавањето на поквалитетен живот, да креираме препознатлив имиџ преку кој кај нашите потрошувачи, ќе се идентификуваме како партнер од доверба, со сигурност и квалитете во работењето.