Трослоен паркет

Трослојниот паркет е дрвена подлога изработена од механичко слепени три слоја на дрво со дебелина од 14-16мм. Трослојните паркети се иновација во сверата на подни облоги и гарантира издржливост при било какква употреба.

Најгорниот слој е изработен од високо квалитетно масивно дрво и завршно е лакиран или улјен. Втроиот и третиот слој се изработуваат од иглолисно дрво при што секој слој се прилепува напречно.
Трослојниот паркет може да се струга повеќепати, а системот Клик овозможува брза монтажа.

Галерија